CVT Level 1


Dit filmpje geeft een indruk van een level I workshop, gefilmd door Jorieke van der Vlist 2010

Een CVT level I workshop geeft een schematische doorloop van alles wat komt kijken bij lessen met CVT.
De belangrijke items worden uitgelegd en behandeld.
Deze doorloop duurt ongeveer 2 tot 3 uur en leert de cursist waar het in de lessen om gaat.
Dit zal tijdens de workshop een ochtend in beslag nemen. Na de lunch is er dan tijd het geleerde in de praktijk te brengen.

Basisprincipes – Ademsteun, Noodzakelijke Twang, Geen vooruitgestoken kaak of gespannen lippen
Stemfuncties – Neutral, Curbing, Overdrive, Edge
Klankkleur – 6 manieren om de klankkleur van donker naar licht te schakelen
Effecten – distortion, growl, grunt, rattle, ornamentatie, vibrato, lucht op de stem, screams, creak en creaking

De cursist kan na de doorloop gebruik maken van de termen en weet zelf hoe hij/zij hiermee om kan gaan.
Uiteraard kost het langere tijd om de mate van beheersing te vergroten, maar in de praktijk gaat ook dit snel.
Zo is er geen jarenlang traject nodig om tot diep inzicht van de technieken te komen. Al snel bezit de cursist informatie om goed te zingen.
Het CVT materiaal is zeer concreet en bevat geen twijfels. Iedere cursist is in staat om na een level I workshop aanwijzingen toe te passen en positief te verwerken. Hierbij is het ook prettig dat de uitspraak van Sadolin: “zingen kan altijd aangenaam voelen en de techniek moet meteen werken, anders wordt deze niet goed uitgevoerd”, ook in de praktijk werkt! De zanger krijgt concreet materiaal aangereikt om ‘constricties’ te verminderen en heeft meestal gelijk positief effect; de ‘constricties’  verdwijnen en de stem(banden) kan vrij bewegen en klinkt hierdoor prettig.
Groot voordeel bij deze technieken is dat elke cursist intuïtief weet dat het klopt! Het lichaam heeft een eigen weten: goed of fout en CVT zorgt ervoor dat de cursist beter gaat leren voelen en minder grenzen zal overschrijden wat betreft incorrect stemgebruik.

In de middag zijn er masterclasses waarbij de stof praktisch toegepast wordt. Iedereen zingt hier een solo stuk met pianist.
Men levert van te voren een song in die men wil zingen. Voor de cursus is gevraagd een song te kiezen met een probleem waar je aan wilt werken.
De (professionele) pianist begeleidt jouw song en tilt je meestal naar een hoger nivo. Het is ook bijzonder om met een live instrument te werken, het maakt het net allemaal ‘echter’.
Zing tijdens deze masterclass niet iets wat je goed kunt – dan heeft de docent niets te doen – maar laat je kwetsbaarheid zien. Kies iets wat je niet beheerst.
Hoe minder je het beheerst, hoe meer je vanuit CVT aan je techniek kunt werken. De filosofie van CVT leert de zanger zich kwetsbaar op te stellen en openen te stellen voor verandering. Waarbij we onze eigen graadmeter worden, want slechts de aanwijzing die goed voelt passen we toe. En ook de docent luistert intens naar wat de cursist vertelt: als de cursist ‘pijn’ ervaart dan is er iets niet goed. Docent en cursist werken op een nieuwe manier samen en de docent stelt zich in dienst van de cursist!

De kosten voor een hele dag workshop zijn €100 per persoon.

Er is ook de mogelijkheid voor mensen om fly (vlieg tegen de muur) te zijn. Dit houdt in dat je de hele dag meedoet, maar niet actief in de masterclass meedoet. Er is slechts voor 8 personen de mogelijkheid actief te zijn. Als je als fly wilt meedoen betaald je €60,-.

CVT Level 2

De level II workshop is toegankelijk voor iedereen die een workshop level I heeft gevolgd.

Doel: dieper ingaan op alles technische issues zoals: stemfuncties, adem en ademsteun, twang, klankkleur, effecten.
Maar hiernaast ook persoonlijke verdieping: hoe klink ik? Wat zijn mijn sterke punten als muzikant en zanger, waar kan ik me verder in onderwijzen?
Je leert veel over jezelf en dit is van onschatbare waarde voor je vervolg als artiest.

Afhankelijk van de vraag van de cursisten wordt een bepaald thema veel dieper aangepakt. De solostukken komen naast opgegeven stukken die een bepaald onderwerp verdiepen, weer gedurende de dag aan bod en zijn uiteraard een weerspiegeling van de behandelde onderwerpen. Deze workshops volgen een traject waardoor de cursist vele malen meer kennis krijgt van zijn/haar stem in de diverse onderwerpen van CVT. Daarom is het zeer aan te raden een aantal of alle workshops te volgen. Men kan losse workshops boeken maar iemand die het hele traject boekt krijgt voorrang. Dus is de groep vol dan kan men niet meer meedoen aan deze dagen.

De groep doet actief mee aan het leerproces van de solist en ondersteund dit proces door een echo te vormen voor de specifieke problemen die de solist tegenkomt. De docent betrekt de groep daarom zoveel mogelijk actief in elke individuele solist. Zo hoort de solist des te beter hoe een bepaald probleem aangepakt kan worden en ervaart hij/zij een klankbord.


Dit filmpje geeft een indruk van een level II workshop (traject), gefilmd door Angelique Belling in 2012

Betaling

Bij het boeken van een losse workshop betaal je  € 100,- .
Voor het boeken van meerdere workshops is er steeds meer korting.

Losse workshop EUR 105,-

Voor het boeken van meerdere workshops is er steeds meer korting.
2 dagen EUR 195 (een volle dag kost Eur 97,50)
3 dagen EUR 285 (een volle dag kost Eur 95,00)
4 dagen EUR 370 (een volle dag kost Eur 92,50)
5 dagen EUR 450 (een volle dag kost Eur 90,00)

Twee weken voor de aanvang van de workshop dient het volledige bedrag overgemaakt te zijn!
Ben je verhinderd door ziekte of anderszins, dan kan je misschien een deel van het bedrag terug ontvangen bij tijdige afmelding.
Echter, de kosten voor deze cursussen zijn hoog; Inge heeft meerdere mensen in dienst en huurt een ruimte.
Ze heeft weinig speling om veel afmeldingen op te vangen.
Daarom, als je boekt, draag dan je (financiele) verantwoordelijkheid!

Zorg voor bladmuziek, mp3 of youtube link, en ken je song!
De sessies worden begeleid door Frans Verburg op piano.
Hij begeleidt alle vocalisten in alle stijlen.
Zorg daarom voor elke sessie dat Frans en Inge duidelijke bladmuziek hebben, indien mogelijk in de juiste toonsoort, de tekst en eventueel een voorbeeld op CD, een mp3 of een link op youtube. Om zo efficiënt mogelijk met de tijd om te gaan adviseren we je om het lied qua tekst en melodie heel goed te kennen. Op deze manier kunnen we direct aan jouw zangtechnische probleem werken en gaat er geen tijd verloren aan het repeteren van de noten.

Locatie

Woon/praktijk adres Inge
Statenweg 89b2
3039 HH Rotterdam