Je wilt leren zingen volgens de methode CVT

Volgens de methode Complete vocal technique  (CVT) kan iedereen leren zingen.
CVT geeft inzicht in alle manieren en stijlen van zingen.
In de lessen leer je je eigen stem begrijpen en sturen.
En voelt je zang goed, dan is het ook goed!
Door de zanglessen krijg jij de controle over jouw stem!

Groepslessen of individuele zanglessen?

De keuze of je een individuele- of groepsles wilt boeken is niet zo voor de hand liggend.
Meestal wil je liever een zangles voor jou alleen.
Een uur om door persoonlijke aandacht te groeien.

Toch is gebleken dat zang beter geleerd kan worden in een groepsproces.
We weten allemaal dat als we individueel iets moeten leren, waarbij de coach ons iets laat proberen, deze informatie veelal slechts gedeeltelijk binnen komt. Het omgekeerde is het geval als men naast iemand zit die les krijgt. Op dit moment kan men voor 100% de aanwijzingen opnemen, daar men niet twijfelt aan het eigen kunnen.
Door dit afwisselen van directe en secundaire aandacht creëert een groepsles een unieke mogelijkheid om snel te leren.
Door zowel toe te kijken en te luisteren kan men daarna het geleerde bij zichzelf toepassen als men zelf weer individuele aanwijzingen krijgt.
Een ander voordeel is dat de beginner prima van de professional kan leren en omgekeerd. Iedereen krijgt de werkstof namelijk individueel en persoonlijk aangereikt.

De groepszanglessen zijn in blokken van ieder 2 uur. 
In elk blok kunnen 2 of 3 personen les krijgen volgens de principes van CVT.
Met 4 personen les, is ook mogelijk, maar dan is 2 uur veelal aan de korte kant.

Mocht je een groepsles willen boeken dan kan ik kijken of ik je bij een van de al aanwezige leerlingen kan plaatsen. Lukt dit niet dan krijg je een individuele les.
Je kunt zelf ook kijken of je met 2 personen wilt komen.

 

Schema van de lesblokken en tijden

MaandagDonderdagVrijdag
10.00 - 12.0010.00 - 12.0010.00 - 12.00
12.00 - 14.0012.00 - 14.0012.00 - 14.00
15.30 - 17.3015.30 - 17.3015.30 - 17.30

Dit zijn de tijden van de blokken, in de avond en weekenden geef ik geen les.

Tarieven

Geldig vanaf zomer 2019

Basisprijsex BTWincl BTW
Eén losse les/60 min - individueel€ 55,-€ 67,50
Eén los blok/120 min/2 uur - individueel€ 105,-€ 127,50
Eén los blok/120 min/2 uur - 2 personen€ 111,50€ 135,-
Eén los blok/120 min/2 uur - 3 personen€ 120€ 145,-

Tot 21 jaar is er geen btw plicht: de bedragen zijn exBTW
De andere prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Groepslessen (les vanaf 2 pp) kunnen alleen als bloklessen geboekt worden

Strippenkaarten
Bij boeking van meerdere lessen, krijg steeds meer korting op je lessen

Keuze: een strippenkaart voor 6 of 10 lessen/3 of 5 blokken (7,5%/10%)

Strippenkaart individueelex BTWincl BTW
6 losse lessen/strippenkaart voor 3 blokken € 306,-€ 370,-
10 losse lessen/strippenkaart voor 5 blokken€ 496,-€ 600,-

Strippenkaart voor 2 personenex BTWincl BTW
6 losse lessen/strippenkaart voor 3 blokken € 328,-€ 397,50
10 losse lessen/strippenkaart voor 5 blokken € 533,-€ 645,-

Strippenkaart voor 3 personenex BTWincl BTW
6 losse lessen/strippenkaart voor 3 blokken€ 353,-€ 427,50
10 losse lessen/strippenkaart voor 5 blokken€ 572,-€ 692,50

Ter overdenking:
Losse/individuele lessen, het woord zegt het al, worden per keer afgesproken, en zijn minder gewenst dan groepslessen ivm het leerproces.
Je leert vele malen beter in groepsverband. Vaak wil je met iemand zingen die je kent, en je zoekt zelf naar mensen die meedoen in jouw blok, maar ook ik kan je bij iemand plaatsen als je dat wilt. Uiteraard zoek ik naar een leuke match en bevalt het niet, dan eindigt de samenwerking gelijk. Jij bepaalt!

Spelregels

 • Afzeggen van individuele lessen kan kosteloos tot 48 uur van tevoren.
 • Afzeggen van bloklessen (2 uur) is slechts voor 50% mogelijk.
  Je draagt meer verantwoording voor de grotere boeking.
  Bij je afmelding delen we dan ieder de lasten. Ook hier geldt de 48 uur regel.
  Bij late afmelding betaal je het gehele bedrag, tot 48 uur voor je les betaal je 50% van het bedrag.
 • Zeg je te laat af, dan moet de les betaald worden, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Ziekte is heel vervelend voor de cursist, maar niet de verantwoordelijkheid van de docent en daarom geen reden om het lesgeld niet te betalen.
 • De leerling boekt de lessen van te voren en draagt zelf verantwoordelijkheid niet meer dan eenderde van de geboekte lessen te cancellen; boven de 33% van een seizoen lessen afzeggen, komen de geboekte lessen volledig voor rekening van de cursist. Een seizoen loopt van augustus tot juli.
 • Als de docent langdurig ziek is, komt er een goede vervanger de lessen overnemen, ook zal de docent eventueel doorverwijzen naar een gecertificeerde collega. De leerling kan uiteraard ook zeggen liever geen lessen en dan uiteraard ook geen kosten te hebben.
 • Betaling van losse lessen wordt ook van te voren overgemaakt. Mits niet anders mogelijk (late boeking) mag het ook contant in de les worden gedaan; echter het is niet de bedoeling losse lessen te boeken.
 • Strippenkaarten voor 10 lessen kunnen ook gespreid betaald worden; waarbij men de eerste 6 lessen betaald en vervolgens de resterende 4 lessen. De betalingstermijn van het 2e deel van de 10-rittenkaart dient voor aanvang van les 6 betaald te zijn.
 • De strippenkaart is een heel seizoen geldig en is in overleg mee te nemen in het nieuwe seizoen.
 • Betaling kan contant of via banktransactie. Gegevens: ING-Bank, Iban: NL89 INGB 0007 5294 98, op naam van: Inge Rambags, zangpedagoge, Rotterdam.
 • Indien gewenst kunt u een factuur ontvangen.
 • De afspraak over de duur van de strippenkaarten is bindend. Tegenover de korting die ik geef staat voor mij de continuïteit in werk en inkomen.
 • Indien je tijdens het gebruik van een strippenkaart onverhoeds zou stoppen met de zanglessen, dan kan een deel van het tegoed aan lessen terugbetaald worden. Dit gebeurt in wederzijds overleg: maximaal 66% van de geboekte lessen zal dan worden terugbetaald.
 • Voor zanglessen geldt het BTW tarief van 21%. Wil je facturen voor je lessen, geef dit van aan en dan zal je deze BTW bovenop het lesbedrag vinden.
  Ben je niet BTW plichtig dan is het bedrag van de lessen incl.BTW. Je ontvangt dan ook geen factuur. Voor leerlingen onder 21 jaar geldt geen BTW-plicht.
 • Voor mijn administratie is het echter wel nodig dat ik de geboortedatum van alle leerlingen weet. Zorg ervoor dat ik naam, telefoonnummer, leeftijd en mailadres heb van elke leerling.

Wat kan je verwachten in een zangles & wat moet je zelf voorbereiden?

Bij het begin van een les verwacht ik van je dat je een lied kent en bij je hebt, wat je wilt gaan zingen en de tekst en de muziek hiervan meeneemt. Als ik de bladmuziek heb, hoef je die uiteraard niet mee te brengen. Heb ik deze echter niet, zoek dan via internet naar de akkoorden, of bestel de muziek via internet (www.musicnotes.com) of via een bladmuziekhandel (in rotterdam: Stolk & vanderHeijden). Ik zal later in de lessen voorstellen doen van songs die bij jou passen of die jouw leuke nieuwe werkpunten gaan geven. Maar dit kan ik uiteraard in het begin niet, daar ik jou niet ken en je stem nog niet ken.

Vragen over je song

Denk na wat je vragen zijn mbt je lied. Heb je moeite met een hoge of lage toon, of is het ritme lastig, vind je je sound niet mooi en verder alles waar je niet tevreden over bent. Dit zijn punten waar je zelf over nadenkt. Stel jezelf een doel: bedenk wat je wilt met je zang. Zo kan ik je een goede les geven en ben jij zelf bewust bezig met je eigen leerproces in zingen. En het is heel prettig als je je songs uit je hoofd kent! Natuurlijk mag je de tekst voor je neerleggen, maar het is o zo veilig je achter je blaadje terug te trekken. Bedenk je dat zingen veel lef vraagt en je stelt je heel kwetsbaar op en dat is prachtig. En vanhieruit kan je veel dieper op jouw zingen ingaan als je uit je hoofd zingt.

Workshops level I & level II

Op de bladzijde hierna vertel ik over de workshops level I en level II. Het is zeer aan te raden om na level I een doorlopende workshop level II te boeken.
Dit heb ik zelf ervaren: de afgelopen zes jaar heb ik steeds weer met regelmaat in mijn eigen groep les gekregen. Meestal zat er anderhalf tot twee maanden tussen de seminars. De groep voorziet in kennis over de eigen klankkleur, het eigen kunnen en is een waarachtig klankbord.
De level II workshops vinden om de twee maanden plaats en duren de hele dag. Je leert extreem veel en krijgt steeds weer feedback van zowel de docent als de eigen groep. Er vindt een grote verdieping plaats van je zang en jouw kwaliteiten. Interesse? Lees meer op de volgende pagina.

CVT workshop level I

De level I workshops zijn verplicht om les te krijgen in mijn praktijk. Ik geef deze workshops meestal individueel en redelijk weinig in groepsverband.
Simpelweg omdat de aanmeldingen voor een workshop vaak niet toereikend zijn. En men wil niet al te lang wachten met de zanglessen.
Daarom is het mogelijk individueel een lesblok te boeken van 2 uur. Je krijgt alle informatie die nodig is voor het volgen van zanglessen of workshops level II. Deze les is een zeer intensieve training waarin alle basisbegrippen CVT aan bod komen. Ook krijg je inzicht in je eigen kunnen en werkpunten. De basiskennis CVT is een vereiste om in de zangpraktijk les te kunnen krijgen of om mee te kunnen doen in een level II workshop.
Kosten zijn € 100 voor een (blok)les van 2 uur.

CVT workshop level II
Deze cursus is zeer aan te raden als je bewust met je zang om wilt gaan. Sterker nog, het leerproces is groter dan in de zanglessen. Lees hierover op de volgende pagina.

Demo/Uitvoering/zingen in een band

Elk jaar gaan 12 mensen een demo opnemen met pianist Frans Verburg en producent Jasper Zuidervaart in Studio Zuidervaart.
Zo bied ik iedereen de mogelijkheid een song op te nemen in een echte studio en zo te werken met een producent en een band.

Eens in de zoveel tijd geef ik een uitvoering waarbij alle leerlingen een song zingen met een live band.
Als ik merk dat men hier behoefte aan heeft is er de mogelijkheid dit te regelen. De laatste jaren is dit minder daar ik meer met profesionals werk en die hebben zelf bandjes of groepen waarmee ze zingen.

Auditievoorbereiding

In deze lessen krijg je inzicht in jouw stem; je leert begrijpen waar je sterk in bent en ook waar je aan kunt werken.
Stijlkennis is een must; als de CVT docent ‘normaal’ geen uitspraak doet over smaak, is het nu van belang dat de auditant zich aan de muziekeisen houdt. De CVT docent waarborgt dat de auditant weet wat van hem gevraagd wordt en reikt de auditant de nodige ’tools’ om dit gevraagde te bereiken.
In deze training gaat het ook om de directe toepassing van technieken voor specifieke problemen.
Heel belangrijk is het leren over jouw eigen sound en klankkleur.
Verder kan aanvullend gewerkt worden aan stijlkennis, interpretatie, ritmiek, presentatie, improvisatie, microfoontechniek en andere onderwerpen die van belang blijken.
Interessant: De training kan ook gegeven worden aan acteurs en zich richten op de spreekstem.

Tot 21 jaar (hier is een ander tarief van toepassing, daar er geen btw plicht geldt; alle bedragen mogen verminderd worden met 21%)