Het zangvak, een verdieping

De laatste jaren is er groeiende vraag van zangdocenten en dirigenten naar trainingen in het kader van zangonderwijs.
De vraag richt zich op zowel individuele leerlingen, als groepen of koren.
De eerste insteek van de lessen is vrijwel altijd de zangtechniek en hoe deze het beste over te brengen is.
We praten dan over de zangpedagogiek en specifiek de technieken zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Sadolin & CVT’.
Het komt dan veel voor dat er een wens is dieper op de fysiologie en anatomie van de stem in te gaan.
Een andere veelgestelde vraag is hoe om te gaan met de verschillende niveau’s van de zangers.

Muzikaliteit

Echter muziek- en zangonderwijs omvat meer dan alleen het toepassen van technieken.
Sterker nog, muzikaliteit omvat veel meer.
De onderwerpen die bij de vorming & ontwikkeling van muzikaliteit spelen zijn onder meer: gevoel voor ritmiek, stijlkennis en groove-kennis, improvisatie, lef en interpretatie.

Pedagogiek

Hoe geef ik een goede les is een vraag die mij vaak gesteld wordt.
In dit kader is het goed te denken aan de pedagogiek van het vak.
Omgaan met leertypes; hoe kan ik iemand het beste de leerstof overbrengen?
Wat zijn mijn leerdoelen en welke doelen hebben prioriteit.
Hoe maak ik een analyse van de te behandelen onderwerpen en welk onderwerp heeft prioriteit.
En in dit kader natuurlijk ook: hoe ga ik om met de verschillende leeftijden; het kind, de puber (energie en mutatie) en de volwassene.
Welke vorm en inhoud heeft een individuele zangles; een les aan een groep; een les aan een koor.
Hoe bied ik de onderwerpen aan, hoe houd ik de energie en spanningsopbouw goed in mijn les.
Zijn er aspecten die ik kan verbeteren of veranderen; reflectie en feedback.