Wil je groeien met je zanggroep of koor?

CVT-onderwijs kan een koor of zanggroep tot enorme hoogte tillen!
Er is een merkbare verbetering in algehele zangkwaliteit door de toepassing van onder andere: , twang, betere adembeheersing, stemfuncties en klankkleur.
In een langduriger traject kunnen ook effecten voor grote verfraaiing van de sound zorgen, vooral uitgevoerd door een grote groep zangers.

Elk koor kan in een of meerdere workshops zich het materiaal van CVT eigen maken.
Op een repetitieavond kan de basiskennis (stemfuncties) aangeleerd worden.
Ook hier is dan een theoretische verhandeling en een praktijkgedeelte.
Zo kan ieder koorlid het geleerde in de praktijk brengen.

Nog beter voor het leerproces is het als er tijdens een aantal sessies gewerkt kan en mag worden aan de diverse technische aspecten van CVT.
Er is veel meer verdieping als het koor minimaal drie sessies wijdt aan het leren van de technieken.
Het eigen repertoire is prima als voorbeeld om aan te geven hoe de koorsound verbeterd kan worden (voorwaarde is uit het hoofd kunnen zingen).
Maar ook in solo’s kan veel verandering komen en kan de groep veel leren van de solist.

Er is een samenwerking tussen de dirigent en de workshopleider.
Het is de taak van de coach om de dirigent te laten begrijpen hoe hij/zij het geleerde in de groep tot uiting kan brengen.

Ook is het mogelijk om een grote zanggroep (koor, theatergroep, kwartet) aan de vooravond te coachen op sound en technieken.
De insteek is nu niet het begrijpen van wat men doet, maar het volgen van aanwijzingen, waardoor de sound flink verbetert.
De stemfuncties bieden bij uitstek mogelijkheden om aan het vergroten en egaliseren van de sound te werken.
De klankkleur elementen in het CVT pakket zorgen voor een betere verstaanbaarheid (articulatie).
De twang in combinatie met ademsteun leren de leden hun sound meer te dragen en de hele ruimte te vullen (richten).
En dit alles komt de presence enorm ten goede. Want interpretatie en techniek kunnen beslist hand in hand gaan!

Prijs is op aanvraag en deze is afhankelijk van de groepsgrootte en de frequentie van de lessen.
Bij meer dan 25 leden is het gebruik van een zanginstallatie noodzakelijk.
Er wordt gebruik gemaakt van een professionele pianist, hetzij uit het koor/zanggroep zelf of extern.
Alle voorbeelden worden op diverse manier aangeboden: visueel, auditief, kinestetisch, logisch en in beelden zodat iedere persoon het geleerde goed tot zich kan nemen. Het visuele materiaal zal op beamer vertoond worden en ook krijgen de leden stencils waarop ze aantekeningen kunnen maken. De coach is ook in staat auditieve voorbeelden te laten horen, hetzij via een installatie of zelf. Vragen kunnen te allen tijde gesteld worden en hoeven niet opgespaard te worden tot het eind.

Coaching in een ander jasje

Ben je van plan om een CD op te gaan nemen, zing je in een theaterproduktie, ga je touren of ben je aan het touren en geef je vele concerten.
Als je behoefte hebt om op locatie zang coaching te krijgen dan is dit mogelijk.
Muzikaal advies en technische hulp bij repetities is iets waar elke CVT coach van droomt en bij uitstek goed hulp kan bieden.
Het resultaat is een verbetering van de algehele cast.
Soms is het zo eenvoudig een paar techische issues aan te pakken zodat je makkelijker en beter presteert.
Zeker in de studio is er vaak het probleem dat de zanger het (te) goed wil doen en blokkeert.
Een paar gerichte aanwijzingen zorgen dan voor ontspanning en een sneller en beter resultaat.
De CVT coach kan razensnel hulp bieden bij belemmerende toestanden, maar ook hulp bieden bij de algehele muzikaliteit.